"วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"          "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"          "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"